The fees are as follows:

There is a non-refundable registration fee of 300 e, for which you will get a discount of 200 e from your first monthly fee.

(Prices for all Espoo citizens; part that is left for the parents to pay may increase or decrease depending on the amount of KELA subsidy)

(Kela 190,75€/month + Espoo 510€/month = 700,75€ / month = 329,25€)

Over 3yrs old:

3 days/week = 928/month (Kela 674,28€)                                          253,72€/month

4 days/week = 981/month (Kela 674,28€)                                          306,72€/month

5 days/week = 1045/month (Kela 674,28€)                                           370,72€/month

max.20h/week = 735€/kk (Kela 674,28€)                                                60,72€/month

Under 3 yrs old:

3 days/week = 1160/month (Kela 922,28€)                                         237,72€/month

4 days/week = 1210€/month (Kela 922,28€)                                        287,72€/month

5 days/week = 1270/month (Kela 922,28€)                                       347,72€/month

Under 3yrs old, max.20h/week:

Daycare from 8-12 or 12-16 983e/month    (Kela 922,28€/month)      60,72€/month

Sibling subsidy 177€/month (is deducted from the older sibling´s monthly fee)


*) An Espoo family is paid a sibling subsidy for private care support, starting with the second child of the Espoo family, when there is more than one child in a kindergarten operating with private care support. The sibling allowance is 60% of the early childhood education fee collected from the Service Provider’s family, but still 177 e/month.

*) We are participating in the city of Espoo’s 5-year-20-hour free early childhood education trial. This means that all children born in 2017 will receive municipal supplement from 1 August 2022 to 31 July 2023. According to the decision of the Espoo Board of Education and Early Childhood Education, the municipal supplement is 40% of the contribution paid by the family, but still 118 €/month.

The municipal supplement is paid retroactively from the warehouse for one month from the application failure fee.


(Hinnasto espoolaisille; perheelle maksettavaksi jäävä osuus voi nousta tai laskea riippuen perheelle myönnettävästä KELA:n yksityisen hoidon tuen määrästä)

YLI 3-VUOTIAAT:

3 pv/viikossa = 928€/kk (Kela 674,28€)                                             253,72€/kk

4 pv/viikossa = 981€/kk (Kela 674,28€)                                             306,72€/kk

5 pv/viikossa = 1045€/kk (Kela 674,28€)                                              370,72€/kk

max.20h/vko= 735€/kk (Kela 674,28€)                                                     60,72€/kk

ALLE 3-VUOTIAAT:

3 pv/viikossa = 1160€/kk (Kela 922,28€)                                            237,72€/k

4 pv/viikossa = 1210/kk (Kela 922,28€)                                             287,72€/kk

5 pv/viikossa = 1270€/kk (Kela 922,28€)                                             347,72€/kk

ALLE 3-VUOTIAAT, MAX. 20H/VIIKOSSA:

Hoitoaika klo 8 – 12 tai 12 -16 983€/kk (Kela 922,28€)                            60,72€/kk

Sisaruslisä 177€/kk (vähennetään vanhemman sisaruksen hoitomaksusta)


*) Espoolaisperheelle maksetaan yksityisenhoidon tuen sisaruslisää espoolaisperheen toisesta lapsesta alkaen, kun perheestä on useampi kuin yksi lapsi yksityisen hoidon tuella toimivassa päiväkodissa. Sisaruslisä on 60 % palveluntuottajan perheeltä perimästä varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 177 e /kk.

*) Olemme mukana Espoon kaupungin 5 v. 20 h maksuttomassa varhaiskasvatuskokeilussa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki vuonna 2017 syntyneet lapset voivat saada ajalta 1.8.2022 – 31.7.2023 kuntalisää. Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen mukaisesti kuntalisä on 40 % perheen maksamasta maksuosuudesta, kuitenkin enintään 118 €/kk.

Kuntalisää maksetaan takautuvasti enintään kuudelta kuukaudelta hakemuksen jättöpäivästä lukien.


You can download the form for this on the following website www.kela.fi under “lomakeet” Lasten yksityisenhoidon tuen hakemus. For part time care or toddlers’ fee you will get more information directly from our schools.

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Lapsi_varhaiskasvatuksessa/5vuotiaiden_maksuton_varhaiskasvatus